Referenza: Volum 39D (1955), Parti Nru. 3, Taqsima , Paġna 884

Dettalji tas-Sentenza


Data
16/06/1955
Qorti
OF COMMERCE
Ġudikatura
GOUDER TANCRED
Partijiet
ILLUSTRISSIMU BARUNI LINO TESTAFERRATA BONICI PR. ET NE. vs JOSEPH FORMOSA ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ART. 1637(1) U 1660 TAL-KODICI CIVILI - BOARD TAL-KERA - KOMPETENZA - LOKAZZJONI - RILOKAZZJONI - SULLOKAZZJONI - TISWIJIET FIL-FOND MIKRI
Fil-Qosor
Jekk matul il-kiri il-fond mikri jkun jehtieg tiswijiet li ma jridux dewmien u li ma jistghux jithallew sat-tmiem tal-kuntratt, il-kerrej ghandu jhalli jsiru dawn it-tiswijiet, ikun x'ikun is-skiel lijiswewlu; wkoll jekk fiz-zmien li jkunu qeghdin isiru dawk it-tiswijiet hu jitlef l-uzu ta' biccamill-fond. Jekk il-fond jigi b'accident meqrud in parti, il-kerrej jista', skond ic-cirkustanzi, jitlob jew it-tnaqqis tal-kera jew il-hall tal-kuntratt. Dan ifisser illi l-konduttur jista' biss jitlob diminuzzjoni tal-kera jew xoljiment tal-lokazzjoni, imma ma jistax jezigi li tigi rikostruwita l-parti tal-fond li giet meqruda. Il-lokatur, ghall-kuntrarju, li ma ghandux dritt jezigi r-rizoluzzjoni tal-kirja jekk il-konduttur ikun ghazel li jikkuntenta bil-parti li tkun baqghet, b'riduzzjoni tal-kera, ghandu dritt jirrikostruwixxi l-istess parti meqruda, certament minghajr rizoluzzjoni tal-kirja jekk il-konduttur ikun ghazel li jikkuntenta bil-parti li tkun baqghet, b'riduzzjoni tal-keta, ghandu dritt jirrikostruwixxi l-istess parti meqruda, certament minghajr rizoluzzjoni tal-kuntratt, jekk l-inkwilin ma jkunx iridha. Il-ligi trid biss li l-lokatur ma jkollux dritt li jaghmel fil-kors tal-lokazzjoni xogholijiet ta' tiswijiet straordinarji li jistghu jigu differiti minghajr pregudizzju tieghu sa wara li jispicca l-kuntratt; ghaliex dawn it-tiswijiet, mhux ta' urgenza reali, obbjettiva, kbira li timponi ruhha minhabba l-kundizzjonijiet imprexindibbli tal-fond, jarrekaw inkomodu lill-konduttur minghajr ebda necessita', u kwindi jkunu vera u proprja molestja illi l-istess lokatur,fl-interess proprju tieghu, jarreka lill-konduttur. Il-fatt li l-fond ikun sulokat, kif ukoll dak lil-fond ikun uzat ghal skopijiet kummercjali, ma ghadhomx ifixklu lill-lokatur mili jirrikostruwixxil-parti tal-fond li giet meqruda, jekk huwa ghandu d-dritt jirrikostruwixxi u jirripara dik il-parti tal-fond li tinsab danneggjata. IL-Board tal-Kera hu kompetenti meta wiehed irid jimpedixxi r-rilokazzjoni biex jiehu pussess tla-fond u jizgombra lill-inkwilin fil-kazijiet previsti mill-Ligi tal-Kera. Imma meta jkun kaz ta' twaqqid tal-lokazzjoni stipulata ghal zmien li jkun ghadu miexi, hija kompetenti l-Qorti ordinarja. Fil-kaz prezenti, il-Qorti ordnat l-izgumbrament tal-inkwilinghal zmiendeterminat, sakemm tigi rikostruwita parti mill-fond li kienet giet meqruda fil-gwerra; u dan stanteli rrizulta illi x-xoghol kien perikoluz u li bilfors il-fond kellu jigi zgumbrat sakemm isiru dawkix-xogholijiet.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni