Reference: Volume 39D (1955), Part No. 4, Section , Page 913

Judgement Details


Date
05/05/1955
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
CAMILLERI ALBERT V.
Parties
IL-MAESTA' TAGHHA R-REGINA vs LEONARDO CUTAJAR
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 629 TAL-KODICI KRIMINALI - MARA TAL-AKKUZAT - PROVA - XHIEDA
Summary
Jekk xhud interessat, jew li jigi mill-akkuzat, ghandux jixhed jew le, jiddependi mhux ga miz-zmienli jkun ghadda bejn il-fatt u l-jum meta jigi biex jixhed, imma mir-riluttanza li jista' jhoss li jixhed kontra persuna tal-familja; u t-talba li xhud ma jixhedx hija mhollija fid-diskrezzjoni tal-Qorti. Il-mara ta' l-akkuzat hija, skond il-ligi, ammessa tixhed, meta r-reat ikun gie kommess kontrataghha. Fil-kaz prezenti, it-talba taghha biex ma tixhedx kontra l-akkuzat zewgha giet michuda mill-Qorti, fuq il-motiv li dik it-talba ma kienetx radikata fuq ebda riluttanza, u lanqas fuq xi ragunita' ksur tal-paci familjari, imma semplicement ghax kien ghadda z-zmien bejn meta sar l-fatt u metadik il-mara giet imsejha biex tixhed.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info