Reference: Volume 39D (1955), Part No. 4, Section , Page 968

Judgement Details


Date
12/02/1955
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs NAZZARENO ABDILLA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 299 TAL-KODICI KRIMINALI - PUSSESS TA' OGGETTI MISRUQA - SERQ
Summary
Kull min, wara li jkun gie kundannat f'dawn il-Gzejjer ghal serq jew ghal ricetazzjoni, jinsab fil-pussess ta' hwejjeg misruqa, minghajr ma jaghti kont soddisfacenti ta' kif ikunu gew legittimament ghandu, jehel il-piena stabbilita ghal serq semplici skond il-valur tal-haga misruqa. Il-fatt li l-imputat jghid li xtara l-haga minghand persuna skonoxxuta ma jiggustifikahx. Lanqas ma tiswa l-allegazzjoni tal-imputat li hu sab dik il-haga u zammha; ghax min isib haga u jzommha, meta kellu jissupponi li dik il-haga kienet ta' xi hadd, u li dan ix-xi hadd ma riedx jabbanduna l-proprjeta' tieghu, jikkommetti serq; u l-awtur tas-serq hu xorta wahda hati tal-pussess ta' oggett misruq.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info