Reference: Volume 39D (1955), Part No. 4, Section , Page 967

Judgement Details


Date
12/02/1955
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs JOSEPH MICALLEF
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
AKKWIJEXXENZA - BEJGH - RIFJUT ILLEGALI
Summary
Il-ligi li tivvjeta lill-bejjiegh li jirrifjuta jbiegh bla raguni tajba hija ntiza ghal skop publiku; u kwindi ma tistghax titqies raguni tajba ghal dak ir-rifjut il-konvenjenza tal-bejjiegh stess, lijippreferixxi jaghmel il-bejgh f'gurnata pjuttost minn f'gurnata ohra. Avvolja l-persuna li tkun marret biex tixtri tkun akkwetat ruhha ghar-rifjut, ir-reat jibqa'; ghax l-akkwijexxenza ta' dik il-persuna ma tistghax tiswa biex tnehhi dak li l-ligi televa ghal reat indipendentement mill-volonta' tal-privat. Malli saret ir-rikjesta tal-bejgh u sar ir-rifjut tal-bejjiegh, hemm ir-rifjut illegali,jekk ebda raguni tajba ma tigi pruvata.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info