Reference: Volume 32A (1945), Part No. 1, Section , Page 238

Judgement Details


Date
21/05/1945
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
BORG GORG, GANADO E., CAMILLERI LUIGI A.
Parties
MADIANNA FARRUGIA ET vs PAOLO STORACE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"FAIR RENT" - APPELL - BOARD TAL-KERA - DAR - FOND KUMMERCJALI - KWISTJONI TA' DRITT - LOKAZZJONI
Summary
Il-pont jekk il-Board tal-Kera applikaw tajjeb jew le l-ligi ghad-determinazzjoni tan-natura tal-fond hija kwistjoni legali li tirrendi appellabili d-decizjoni tal-Board. Biex jigi deciz jekk fond hux hanut jew dar ghandha tigi ezaminata d-destinazzjoni principali u l-preponderanti ghalfejn il-postgie mikri. Il-Board ma jistax jikkunsidra l-fond in parti bhal kummercjali u in parti bhala abitazzjoni, imma ghandu jara liema huma l-element preponderanti u principali. Pero', jekk fond gie mikribhala dar ghall-abitazzjoni u parti minnu tigi uzata b'mod li tinkomoda lis-sid li zamm ghalih xi ambjenti tal-fond, jew b'mod li jgib deprezzament fil-fond, dan il-fatt ghandu jigi mehud in konsiderazzjoni meta jigi stabbilit i-kera xieraq tal-fond.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info