Reference: Volume 39D (1955), Part No. 2, Section , Page 783

Judgement Details


Date
09/12/1955
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
TERESA SCHEMBRI ET. vs JOSEPH LANZON
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART 385 TAL-KODICI CIVILI - ENFITEWSI - MANDAT - UZUFRUTT
Summary
L-uzufruttwarju jista' jezercita kull azzjoni reali li l-ligi tagti lill-proprjetarju. Ghalhekk, l-uzufruttwarju jista' wkoll jipprovoka x-xoljiment ta' l-enfitewsi u d-devoluzzjoi tla-fond enfitewtiku minhabba morozita' tal-enfitewta fil-hlas tac-cens u minhabba inadempjenza tieghu tal-patti kontenuti fil-kuntratt tla-koncessjoni enfitewtika. L-uzufruttwarju ghandu mhux biss l-interess, imma ankidritt, li jewperixxi r-rimedji kollha tendenti ghall-konservazzjoni tal-uzufrutt tieghu, u anki d-dover li jikkonserva l-haga suggetta ghall-uzufrutt tieghu. L-uzufruttwarju, mbghad, huwa kunsidrat bhala mandatarju tal-proprjetarji tal-fond suggett ghall-uzufrutt tieghu; b'mod li, meta jipprovoka ujottjeni sentenza ta' xoljiment tal-enfitewsi u ta' devoluzzjoi tal-fond entitewtiku, huwa ikun qieghed jirrapprezenta lill-prorpjetarji f'dak il-gudizzjuj; u s-sentenza moghtija f'dak il-gudizzju testendi ruhha ghalihom.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info