Reference: Volume 39D (1955), Part No. 2, Section , Page 794

Judgement Details


Date
13/12/1955
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CAMILLERI ALBERT V.
Parties
GIOVANNI BARTOLO vs ANTONIO BORG
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPALT - KOMPETENZA - KUMMERCJANT - LOKAZZJONI D'OPERA
Summary
Negozju guridika konsistenti fl-intrapriza ta' rikostuzzjoni jew ripristimnament ta' bir anness ma'dar huwa ancillari ma' intrapriza ta' bini; u n-natura ta' dik l-operazzjoni hija kummercjali. U minjintrapprendi, per mezz tan-nies tieghu u b'materja provvduta minnu, li jirrikostruwixxi jew jirriristina bir li gie danneggjat bil-hidma tla-ghadu, u bil-fehma li jithallas tax-xoghol tieghu minn ghand il-War Damage Commission, nhux lokatur tal-opra, imm a appaltatur li jassumi li jaghmel opra biprezz determinat. Min hu soltu jahdem, mhux b'salarju u taht id-ditezzjoni ta' hadd iehor u b'materja fornita minn terza persuna jew mill-kommittenti, imma regolarment jassumi li jaghmel opra bi prezzdeterminat. Min hu soltu jahdem, mhux b'salarju u taht id-direzzjoni ta' hadd iehor u b'materja fornita minn terza persuna jew mill-kommittenti, imm regolarment jassumi li jaghmel opra determinata kontra pagament fissat in raguni tal-valur tal-opra determinata kontra pagament fissat in raguni tal-valur tal-opra minn qabel, b'impieg ta' materjal fornit minnu stess,u, meta x-xoghol ikun jirrikjedihafna idejn, jimpjega haddiema mieghu u hjallashom minn butu, mhux semplici lokatur tal-opra, imma kottimista, li huwa kunsidrat bhala industrjalist; li jista' jkun kbir jew zghir, imma hu kunsidrat dejjem bhala kummercjant. Ghaldaqstant, azzjoni tal-kommittent kontra persuna li tassumi li taghmel xoghol taht ic-cirkustanzi hawn fuq delineati, u relattivament ghal dak ix-xoghol, hija kompetenza tal-Qorti tal-Kummerc.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info