Reference: Volume 39D (1955), Part No. 2, Section , Page 812

Judgement Details


Date
15/12/1955
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
CARMELO GALEA ET. vs JOHN VELLA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
BOARD TAL-KERA - KJAMATA FIL-KAWZA - KOMPETENZA - LIBERAZZJONI "AB OBSERVANTIA" - LOKAZZJONI
Summary
Skond il-gurisprudenza ormaj kostanti tal-Qrati Taghna, l-azzjoni ghar-rizoluzzjoni jew xoljiment ta' lokazzjoni, jew rilokazzjoni, hija ta' kompetenza tat-tribunal ordinarju, peress li l-Board tal-Kera, limitat fil-gurisdizzjoni specjali tieghu, ma ghandux il-poter li jirrizolvi konvenzjonijiet espressament jew tacitament stipulati, izda biss li jezamina jekk il-lokatur huwiex intitolat jimpedixxi r-rilokazzjoni; u dan dejjem meta si tratta ta' inkwilin skond il-ligi; u konsegwentement ebda gurisdizzjoni ma ghandu dak il-Board meta d-detentur tal-fond huwa minghajur titolu. Imma biex tigi dikjarata r-rizoluzzjoni tal-likazzjoni hija indispensabbli fil-gudizzju l-prezenza tal-pretiz inkwilin; u jekk dan ikun miet, il-prezenza tal-eredita tieghu. Diversament il-gudizzju ma jkunx integru, ujkun hemm lok ghall-liberazzjoni tal-konvenut mill-osservanza tal-gudizzju. Liema nuqqas ma' jistaxjigi rimedjat bil-kjamata fil-kawza tal-inkwilin jew tal-eredita' tieghu; skond il-kaz; ghaliex danir-remedju ma ghandux jinghata meta si tratta ta' persuna li kellha il-kawza interess evidenti ab initio; wisq anqas hu ammissibbli meta dik il-persuna kienet l-interessata principali.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info