Reference: Volume 39D (1955), Part No. 2, Section , Page 816

Judgement Details


Date
16/12/1955
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CAMILLERI ALBERT V.
Parties
GIO MARIA CILIA ET vs RESA MUSCAT
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1678 TAL-KODICI CIVILI - KOLONJA PARZJARJA - LOKAZZJONI - MEZZADRIJA - SPOLL - SULLOKAZZJONI
Summary
Dottrinarjament il-mezzadrija ghandha affinita` kbira mal-lokazzjoni; eppure hija tippartecipa mill-kuntratt tas-socjeta`. Imma fil-ligi taghna l-mezzadrija, jew kolonja parzjarja, hija kunsidrata bhala kuntratt ta` sullokazzjoni, u hija regolata mil-ligijiet koncernati l-lokazzjoni ta` fondi rustici. Ghaldaqstant, jekk is-sid ta` fond rustiku jipprentendi lil-lokazzjoni ta` dak il-fond spiccat,u jaqbad u jidhol f'dak il-fond u jaghmel uzu minnu, u dana l-agir teighu jkun jirrivesti l-karattri l-ohra mehtiega biex jikkostitwixxu spoll privileggjat, il-gabillott jista` jezercita l-azzjoni ta` spoll privileggjat kontra dak is-sid biex jigi reintegrat fil-pussess tal-ghalqa anki jekk huwa ikun assocja mieghu terza persuna taht kuntratt ta` mezzadrija.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info