Reference: Volume 39D (1955), Part No. 2, Section , Page 764

Judgement Details


Date
30/11/1955
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CAMILLERI ALBERT V.
Parties
VINCENT PARNIS vs AVUKAT DR GIUSEPPE VELLA LL.D.NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
AZZJONI "DE IN REM VERSO" - ELEMENTI
Summary
L-azzjoni "de in rem verso" hija koncessa fil-kazijiet mata l-azzjoni "ex contractu" mhix esperibbli; u ghandha l-dondament u l-limiti taghha fil-vantagg li terza persuna takkwista; fin-nuqqas ta' liema vantagg l-azzjoni ma tistax tigi esperita. U kwindi l-elementi ghas-success ta' din l-azzjoni huma (a) li l-haga li tkun giet verstata, jew li tkn ghaddiet fil-patrimonju ta' hadd iehor, tirrizultata' vantagg u utilita' tieghu, (b) li dak il-passagg tal-haga (versjoni) jkun sar b'titolu lukrattiv; (c) u li min jirceviha jkun sar aktar sinjur b'dak li jghaddi ghandu. Wiehed mill-modi kif jista'jsir dan l-arrikkiment huwa dak li jitnissel minn negozju guridiku ntervenut bejn id-danneggjat u l-arrikkit, li skond il-ligi (a) huwa null, u li minnu, kwindi, ma titwieledx azzjoni, (b) jew li jkun gie rizolut, (c) jew li tonqos fih il-kawza. Ghaldaqstant, fil-kaz prezenti, fejn l-attur kien nefaq flus biex immiljora fond ta' missieru, li kien interdett, u fejn l-attur talab li jigu rifuzi l-flus hekk minnu minfuqa, il-Qorti zammet u qatghet li, anki jekk il-missier interdett ma setghax, minhabba l-inkapacita' tieghu, jakkonsenti biex isiru dawk l-ispejjez, u avvolja t-titolu ta' l-atturkien difettuz, l-attur kelu dritt jirreklama kawk il-flus bis-sahha tal-azzjoni esperita "de in remverso".
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info