Reference: Volume 39D (1955), Part No. 2, Section , Page 762

Judgement Details


Date
25/11/1955
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
DOMENICO PANTALLERESCO vs GIOVANNI CAMILLERI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 197(2) TAL-PROCEDURA CIIVLI - LIBERAZZJONI "AB OBSERVANTIA"
Summary
Huwa veru li skond il-ligi, meta l-kawza tissejjah tliet darbiet u jidher biss il-konvenut jew l-avukat tieghu, jew il-produratur legali tieghu, skond il-kaz, hu jista' jigi mehlus mill-osservanza tal-gudizzju bl-ispejjez; pero' dana ma jfisserx illi l-konvenut ghandu d-dritt assolut ghal dik il-liberazzjoni. Ghaliex jibqa' dejjem mecessarju li jigi ezaminat, fil-kaz partikulari, jekk l-attur kellux l-intenzjoni li jabbanduna l-kawza, dezunta minn non-komparizzjoni tieghu. Jekk dina l-intenzjoni ma tirrizultax, il-ligi ma ghandhiex isservi ghas-sorprizi, u jehtieg li tkun applikata skond l-ispirtu li ddeterminaha.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info