Reference: Volume 39D (1955), Part No. 2, Section , Page 741

Judgement Details


Date
18/10/1955
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CAMILLERI ALBERT V.
Parties
PHILIP GRIMA vs FRANCIS SCERRI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1199 TAL-KODICI CIVILI - DEPOZITU - KERA
Summary
Fl-obligazzjonijiet ghall-hlas ta' annwalitajiet jew pagamenti ohra perijodici, sew ta' kera, sew ta' cens, sew ta' imghaxijiet, sew ta' renditi ohra, kull skadenza tifforma kreditu distint u separat"per se". Fi kliem iehor, tifforma "quid unum" untier. U jekk id-debitur.,sabiex jevita l-effetti dannuzi ghalieh pattwiti ghall-kaz ta' nuqqas ta' hals f'numru determinat ta' skadenzi, joffri l-pagament ta' wahda jew aktar minnhom, il-kreditur ma jistax jirrifjutah; u jekk jirrifjutah u jsir depozitu taghhom sabiex ikunu konsegwiti mill-kretiru, dan l-ahhar imsemmi jaghmel bazin li jirreklama l-effetti pattwiti; a differenza tal-kaz ta' hlas ta' kapitali u ta' hals mhux perijodiku. Ghaldaqstant, il-kreditur li lily ssir offerta ta' rati skaduti ta' kera ma jistax jirrifjuta li jircevihom fuqil-motiv li jippretendi skadenza anterjuri; imma ghandu jircevihom minghajr pregudizzju u b'rizervatar-rati anterjuri li hu jippretendi li ghandu jiethu. F'kaz ta' dan ir-rifjut, id-depozitu ta' dawkir-rati hekk offerti u rifjutati huwa validu, u jekwivali ghal pagament.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info