Reference: Volume 39D (1955), Part No. 4, Section , Page 928

Judgement Details


Date
08/01/1955
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs CORRADO LAFERLA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
KORRUZZJONI TA' MINORENNI
Summary
F'kaz ta' akkuza dwar korruzzjoni ta' minorenni ma hix difiza tajba l-allegazzjoni li l-minorenni kien ga korrott; ghaliex anki l-bniedem li hu ga korrott ghandu d-dritt li ma jkunx korrott ulterjoriment. Lanqas ma hi difiza tajba l-allegazzjoni li s-suggett passiv hu korrott "in toto", b'mod li mahix possibbli l-korruzzjoni ulterjuri l-ewwelnett ghax il-forom tal-korruzzjoni huma tant varjati li difficli li s-suggett passiv ikun wasal ghat-totalita' tal-korruzzjoni; it-tieni, ghax hija indagini kwazi impossibbli dik intiza biex tqies jekk is-suggett passiv wasalx jew le ghall-grad totali uestrem tal-korruzzjoni; u fl-ahharnett, u principalment, ghax anki suppost bniedem ikun totalment korrott, huwa dejjem ghandu d-dritt li haddiehor ma jibqghax izommu fit-trieq tal-korruzzjoni u jimpedilu r-rigenerazzjoni morali tieghu. Apparti l-valur ta' l-allegazzjoni ta' l-imputat fis-sens li huhaseb li s-suggett passiv kien maggjorenni, il-facili kredenza tas-suggett attiv f'reat simili tista' tkun parti mit-trieq kriminuza li twassal ghal delitt.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info