Reference: Volume 39D (1955), Part No. 2, Section , Page 712

Judgement Details


Date
25/06/1955
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CAMILLERI ALBERT V.
Parties
SACERDOT DON VINCENZO FENECH vs KJERIKU FILIPPO GRECH
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
BENEFICCJU - FONDAZZJONI - GUSPATRONAT
Summary
Meta ma jezistux l-atti tal-fondazzjoni ta' guspatronat lajkali, skond il-gurisprudenza accettata mid-dottrina, l-istess guspatronat ghandu jitqies u jigi prezunt ta' origini ereditarja. Skond id-dottrina u l-gurisprudenza, il-guspatronat jista' minn ereditarju jigi konvertit, kollu jew in parti, f'gentilizju; u jigi trasmess mit-testatur fl-eredi per mezz tal-istituzzjoni universali, kif ukoll mid-donant fid-donatarju per mezz ta' donazzjoni universali. U ma hemm xejn anormali illi f'linja l-guspatronat kiun sar gentilizju, u fil-linji l-ohra jkun baqa' ereditarju. Jekk it-testatur ikun impona xi kondizzjoni lill-eredi minnu istitwiti fil-prezentazzjoni ta' sacerdioti jew kjeirici ghall-beneficcju ta' guspatronat minnu fondat, mhux koncepibbli, fin-nuqqas ta' espressjoni cara u kategorikafit-tavoli testamentarji, li hu ried illi l-patruni successuri sostiwiti jkunu fil-pozizzjoni privileggjata li jidhlu fl-istess drittijiet tan-nomina tal-istitwiti bla dak l-istess piz jew gravam impost lill-istess istitwiti. Il-principju kanonizzat mill-gurisprudenza hu li, meta ma jirrizultax minn volonta pozittiva kuntrarja mill-parti tat-testatur, ir-regola stabbilita sabiex tirregola s-successjoni tal-istitwiti ghandha tigi retenutta anki stabbilita sabiex tirregola dik tas-sostitwiti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info