Reference: Volume 39D (1955), Part No. 3, Section , Page 897

Judgement Details


Date
18/10/1955
Court
OF COMMERCE
Judiciary
GOUDER TANCRED
Parties
CARMELO SAMMUT vs CONCETTA ELLUL
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
LICENZA - TRASFERIMENT
Summary
Il-licenza moghtija skond il-Ligijiet tal-Pulizija ghall-ispacc ta' l-inbid u likuri spirituzi hijarikjesta fl-interess pubbliku; u ghalhekk, minhabba n-natura taghha hija hekk inseparabbli mill-persuna tat-titolar taghha, li ma tistax minn dik il-persuna tigi trasferita lil haddiehor. Tista' pero' tifforma oggett ta' kuntratt ir-rinunzja tat-titolar tal-licenza ghall-fakolta' li jaghmel uzu minnha bi kwalsijasi mod di fronti ghal persuna ohra; u wiehed mill-modi li ma tistax minn dik il-persuna tigi trasferita lil haddiehor. Tista' pero' tifforma oggett ta' kuntratt ir-rinunzja tat-titolartal-licenza ghall-fakolta' li jaghmel uzu minnha bi kwalsijasi mod di fronti ghal persuna ohra; u wiehed mil-modi li ma jaghmelx uzu minn dik il-licenza hu certament dak li ma jaghmelx oppozizzjoni ghall-koncessjoni ta' dik il-licenza lil haddiehor.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info