Referenza: Volum 39D (1955), Parti Nru. 4, Taqsima , Paġna 949

Dettalji tas-Sentenza


Data
29/01/1955
Qorti
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Ġudikatura
HARDING WILLIAM
Partijiet
IL-PULIZIJA vs GERALD BUTTIGIEG
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
"LONG TITLE" - "WHITE SLAVE TRAFFIC" - ACCETTAZZJONI - APPELL - ART.8 U 9 TAL-KAP.102. - DAR - KORRUZZJONI TA' MINORENNI - KWERELA - POST PUBLIKU - PROSTITUZZJONI - RINUNZJA
Fil-Qosor
Dar mhix post publiku, la mix-xorta taghha u lanqas minhabba destinazzjoni. U jekk jithalla l-bieb ta' barra miftuh, id-dar lanqas tista' titqies post pubbliku b'accidentalita'. Ghaldaqstant, reat ta'korruzzjoni ta' minorenni li jigi kommess f'kamra f'dar privata, ma jistax jitqies li gie kommess f'post publiku fuq ir-rifless illi, minhabba li l-bieb ta' barra thalla miftuh, seta' xi hadd mill-publiku qabad u dahal fid-dar u dahal fil-kamra fejn kien qieghed jigi kommess dak ir-reat. Kieku minnxi apertura ezistenti fid-d ar xi hadd mill-publiku seta' jara facilment dak li kien qiehged isir god-dar, allura forsi wiehed kien talvolta jista' jikkontempla soluzzjoni fis-sens li d-dar saret post publiku b'accidentalita', salvi konsiderazzjonijiet ohra; imma fl-assenza ta' din il-possibbilta'id-dar tibqa' post mhux publiku. U jekk f-kaz simili tigi prodotta rinunzja ghall-kwerela, ma tirrikorrix ebda wahda mic-cirkustanzi li skond il-ligi jirrendu dan ir-reat persekwibbli "ex officio", majkunx hemm aktar lok ghall-prosekuzzjoni tar-reat. It-talba ta' l-imputat ghall-beneficcju tar-rinunzja tekwivali ragjonevolment ghall-accettazzjoni tar-rinunzja. IL-ligi, fl-art. 9 tal-Kap. 102, tikkolpixxi lil kull min ghandu hanut, allogg jew lukanda, jew appartament privat, u jippermetti jew ihalli li kawk il-postijiet, jew xi parti minnhom, tigi uzata ghal skop ta' prostituzzjoni jew skopijiet ohra immorali. Din il-ligi, ghalkemm issemmi l-prostituzzjoni, li tindika pjuttost relazzjonijiet ta' meretrici ma' ragel, tapplika anki ghall-kazijiet ta' altijiet libidinuzi omosesswali, u mhixlimitattiva ghar-relazzjonijiet etero-sesswali, jigifieri bejn misa u rgiel; ghax il-kliem tal-ligi"skopigiet ohra immorali" jnehhu kull dubju li jista' jipprezenta ruhu minhabba l-uzu tal-kelma "prostituzzjoni". Il-"Long Title" ta' ligi ma ghandux ikollu tant qawwa li l-artikoli tallha ta' dik il-ligi ghandhom jifthemu subordinatament ghal-"long title", avvolja limitattiv, ma ghandux jippregali;u dak l-artikolu japplika avvolja johrog mill-ambitu tal-"long title". Ghaldaqstant, ghalkemm l-Ordinanza dwar il-"White Slave Traffic" fit-titolu - "Long Title" - taghha tirriferixxi ghall-isfruttament ta' nisa bil-prostituzzjoni taghhom ma' rgiel, ma jistax jigi eskluz li dik il-ligi tapplika anki ghal materji ohra kontemplati bi kliem cari f'xi artikoli taghha, ghalkemm dawk il-amterji ma humiex koperti mil-"long title". Imma jibqa' dejjem veru li l-kelma "dar" mhix imsemmia fl-artikolu 9 tak-Kap. 102; u ghalhekk reat simili kommess f'dar privata ma hux kompriz u ma jidholx f'dak l-artikolu 9. Jidhol taht l-art. 8. Imma l-imputazzjoni ma tistax titbiddel fl-appell; b'mod ili l-akkuza bazata fuq l-art.9 u l-konvinzjoni bazata fuqu, ghandha taqa' la darba ma tkunx saret il-korrezzjoni ta' l-akkuza, biex tingieb taht l-art.8, fl-ewwel istanza.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni