Reference: Volume 1955 (1955), Part No. 2, Section , Page 549

Judgement Details


Date
05/02/1955
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
FRANCESCO SAVERIO GATT vs PAOLO AZZOPARDI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1481 U 1475 TAL-KODICI CIVILI - AZZJONI REDIBITORJA - PRESKRIZZJONI - TERMINU - VIZZJI OKKULTI
Summary
L-azzjoni redibitorja, ghal dak li huma immobili, taqa' bil-preskrizzjoni bl-gheluq ta' sena minn dak inhar li sar il-kuntratt; izda jekk ix-xerrej kien fl-impossibilita' li jikxef id-difett li ma jidhirx fil-haga allura z-zmien tal-preskrizzjoni jibda jghaddi minn dak inhar li seta' jikxef id-difett. Il-ligi ma tezigix diligenza straordinarja f'min ikun sejjer jixtri fond, imma biss illi huwa, minn ispezzjoni tal-fond b'attenzjoni medjokri u ordinarja, ma jkunx jista' jirrileva l-ezistenza tad-difetti. Lanqas ma tobligah li, qabel ma jixtri, iqabbad persuna ta' l-arti biex tezamina l-fond;ghax difetti apparenti, li jeskludu bix-xerrej mill-azzjoni redibitorja, huma dawk li hu seta jaf bihom wahdu. S'intendi, il-kumpratur ghandu juza d-dilegenza ordinarja fl-ezami tal-haga li jkun serjixtri, b'mod li ma jkunx jista' jinghad li hu pproceda negligentement; imma d-difett jibqa' dejjemokkult meta x-xerrej ma jkunx jista' jikxfu hlief b'verifiki u esperimenti li skond l-uzu u l-kostumi urgenti ma jigux pratikati minn missier tajjeb ta' familja.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info