Reference: Volume 1955 (1955), Part No. 2, Section , Page 527

Judgement Details


Date
22/01/1955
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
SAVER SCIORTINO vs HERBERT GRECH NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 4 TAL-KODICI KRIMINALI, U ART. 358 TAL-KODICI TAL-LIGIJIET TAL-PULIZIJA - AZZJONI KRIMINALI - PULIZIJA EZEKUTTIVA
Summary
L-azzjoni kriminali hija essenzjalment publika, u tmiss lill-Gvern, li jmexxiha fl-isem tal-Maesta'Taghha r-Regina permezz ta' l-Attorney General jew tal-Pulizija Ezekuttiva, kif ikun il-kaz. Il-Pulizija, imbaghad, ghandha, fost ohrajn, id-dmir li tinvestiga r-reati li jsiru u ggib il-hatjin quddiem l-Awtorita' Gudizzjarja; imma fid-dizimpenn ta' dawn id-dmirijiet hemm bzonn li l-forza publika jkollha cera latitudini fil-mezzi u l-metodi taghha, li jsibu limitazzjoni biss fid-dispozizzjonijiettal-ligi. L-istess legislatur ma jimponi ebda zmien lill-Pulizija fl-ezercizzju ta' dawn id-dmirijiet, u mhux koncepibbli kif ic-cittadin privat jista' jindahal biex il-limitu u jikkoarta dan l-ezercizzju. Ghaldaqstant mhix attendibbli talba ta' cittadin privat biex il-Qorti takkorda hix bihsiebutipprocedi quddiem il-Qorti Kriminali ghal reat lilha denunzjat minn dak ic-cittadin privat. Xejnma jiswa li b'daqshekk il-Pulizija tista' thalli reat imur preskritt; ghax dan l-agir tal-Pulizija jista' jiggustifika proceduri ohra kontra l-Pulizija, imma mhux l-azzjoni quddiem il-Qorti Civili ghall-prefissjoni ta' zmien lill-Pulizija biex tiddikjara jekk hix sejra tipprocedi jew le ghar-reat lilha denunzjat.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info