Reference: Volume 39C (1955), Part No. 2, Section , Page 702

Judgement Details


Date
20/06/1955
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CARUANA COLOMBO VICTOR J.
Parties
JOHN SCHEMBRI vs SAVERIA SCHEMBRI PR ET NE ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ALIMENTI - ART. 382 (1) (D) U ART. 382 (2) TAL-KODICI TAL-PROCEDURA CIVILI - CHAUFFER - DRIVER - HADDIEM - MARA - MEKKANIKU - SALARJU - SEKWESTRU - SPEJJEZ GUDIZZJARJI
Summary
Is-salarju ta` haddiem mhuwiex sekwestrabbli. "driver" jew "chauffeur" ma jistax jinghad li mhuwiexhaddiem, ghall-finijiet ta` dina d-dispozizzjoni, jekk ma jkunx impjegat ukoll bhala "mekkaniku'; ghalhekk il-paga ta` driver li ma jkunx jahdem ukoll ta`mekkaniku mhix sekwestrabbli. Sekwesttur ottenut fuq il-paga ta` haddiem mhux validu lanqas jekk jigi ottenut minn mara in ezekuzzjoni ta` kreditu taghha ghall alimenti, jekk ma tkunx giet osservata l-procedura traccjata mill-istess ligi biexikun jsita` johrog mandat ta` sekwestru fuq il-paga ta` dak il-haddiem. Ghaldaqstant, il-mara li titolb il-hrug ta` mandat ta` sekwestru fuq il-paga tar-ragel driver minghajr ma tkun osservat dik il-procedura, ghandha tbati parti mill-ispejjez tal-kawza li jaghmel ir-ragel ghar-revoka ta` dak il-mandat. Kwantu ghas-setwestratarju li jkun zamm il-paga, dan ma ghandux ibati spejjez f'dik il-kawza;gahx hu ghamelx hag'ohra hlief obda l-ordni tal-Qorti kif impost lilu fil-mandat.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info