Reference: Volume 39C (1955), Part No. 2, Section , Page 515

Judgement Details


Date
17/01/1955
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CARUANA COLOMBO VICTOR J.
Parties
AGOSTINO PACE ET. vs ANTONIO AGIUS NE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 2261 (F) U 2256 (1) TAL-KAP. 23 - INTERRUZZJONI - PRESKRIZZJONI - RINUNZJA - SERVIGI - SOMMINISTRAZZJONIJIET - SOSPENSJONI
Summary
L-azzjoni gall-hlas ta' servigi u ghar-restituzzjoni ta' spejjez ghal somministrazzjonijiet maghmulalill-persuna servuta tippreskrivi ruhha f'hames snin; u c-cirkostanza li s-servigi jew somministrazzjonijiet jkunu kontinwi, jew bla interruzzjoni, mhix bizzejjed biex timpedixxi illi l-preskrizzjonitibda tiddekorri. B'mod li l-kontinwita' jew reiterazzjoni tas-servigi jew somministrazzjonijiet ma' tissospendix il-bidu jew il-kors tal-preskrizzjoni u lanqas ma timporta ghalkemm accettata mid-debitur, interuzzjoni tal-preskrizzjoni tal-kreditu ghas-servigi jew somministrazzjonijiet interjuri.Ghaliex l-att ta' persuna li taccetta mill-gdid il-prestazzjonijiet ma jistghax iwassal ghal ammisjoni ta' debitu jew prestazzjonijiet anterjuri, jew rikonoxximent tad-drittijiet dwar dak il-prestazzjonijiet anterjuri, jew ghal xi rinunzja ghal preskrizzjoni tad-dritt naxxenti minn prestazzjonijietanerjuri. Espressjonijiet vagai tad-debitur, bhal ma huma "ma nhallikx tbati" jew "alla hares ma kontx int", mhumiex bizzejjed biex jinterrompu il-preskrizzjoni; kif lanqas ma hija espressjni invoka, li ghandha tigi kunsidrata bhala rikonoxximent tad-dejn u rinunzja tad-dritt, dik li biha min ircieva dawk il-prestazzjonijiet esprima ruhu fis-sens li ried jaghmel testment u jhalli legat lil persuna li ghamlitlu dawk il-prestazzjonijet.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info