Reference: Volume 39C (1955), Part No. 1, Section , Page 431

Judgement Details


Date
04/11/1955
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
PAUL ELLUL vs SALVATORE ASTARITA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
HAJT ESTERN TAL-FOND - KARTELLUNI - LOKAZZJONI - PRESKRIZZJONI - PUSSESS
Summary
L-inkwilin ta' fond urban ghandu dritt igawdi mhux biss il-partijiet interni tal-fond, imma anki l-partijiet esterni; ghax id-dgawdija li lilu tmiss bis-sahha tla-lokazzjoni lilu maghmula testendi ruhha - jekk il-partijiet ma jkunux b'xi mod illimitawha - ghall-fond kollu bl-accessorji tieghu; u fost dawn l-accessorji hemm komprizi l-hitan ta' barra ta' l-istess fond. Ghaldaqstant dak l-inkwilin -fin-nuqqas ta' dik il-limitazzjoni - jista' jimpedixxi l-appozizzjoni ta' insenju, u kwindi ta' hwejjeg ohra, fuq il-faccata tal-hajt li jkun parti mid-dar lilu mikrija; u jmiss lilu d-dritt li jippermetti l-affissjoni ta' insenji, kartelluni, "reclames", ecc., fuq il-hitan esterni. Jekk imbaghad dik l-affissjoni tkun ilha ssir ghal zmien twil, imma bil-permess ta' l-inkwilin, u dan ikun irid jimpedixxi li tkompli ssir dik l-affissjoni, ma tistax tigi nvokata kontra tieghu l-preskrizzjoni; ghaxikun jonqos il-pussess legittimu li hu necessarju ghall-akkwist tal-preskrizzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info