Reference: Volume 39C (1955), Part No. 2, Section , Page 654

Judgement Details


Date
17/05/1955
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CARUANA COLOMBO VICTOR J.
Parties
MARY DEMAJO ET vs JOSEPH MICALLEF ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1508 (2) TAL-KODICI CIVILI - DONAZZJONI - RETRATT KONVENZJONALI
Summary
Ir-regola sancita fil-ligi, fis-sens illi r-retratt ma jistax jigi ezercitat fl-interess ta` hadd iehor, tappplika ghar-retratt legali, u mhu ukoll ghar-retratt konvenzjonali. U gie ritenut illi lill-venditur li jezercita d-drtt tar-retratt konvezjonali, li jkun zamm ghalih fl-att tal-bejgh, mhux vjetat li jirkupra biex ibiegh il-fond lil hadd iehor, anki jekk l-ezercizzju ta` dak id-dritt ikun sar bl-iskop li jigi eluz id-dritt ta` rkupru ta` hadd iehor. Id-dritt ta` retratt konvenzjonali jista` nakij igi trasferit li hadd iehor bi kwalunkwe titolu kompenetni skond l-ligi lil min hekk jittrasferih; tant gratuwitament kemm bi prezz. Ghaldaqstant id-drittta` retratt konvenzjonali jista` jifforma l-oggett ta` donazzjoni. iId-donatarju ta` dritt ta` retratt konvenzjonali jakkwista d-drittli jezercita r-retratt konvenzjonali fuq il-fond mibjugh fiz-zmien kollu li jkun gahd fadal miz-zmien originarjament stipula fl-att tal-bejgh; u jekk hu jezercita dak l-irkupru f'dak iz-zmien li jkunghad fadal, hu jirbah anki li lmin ikun ezercita r-retratt legali fuq dak il-fond qabel ma hu ezercita r-retratt konvenzjonali. Ghax hu maghruf lifil-konkors tar-retratt legali u r-retratt konvnezjonali jirbah dan l-ahhar wiehed.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info