Reference: Volume 39C (1955), Part No. 1, Section , Page 471

Judgement Details


Date
14/05/1955
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
GIUSEPPE BRIFFA vs COSTANTINO BRIFFA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL - KOMPETENZA - KONTUMACJA
Summary
Sakemm l-appellant minn sentenza tal-Qorti Inferjuri ma jiddimostrax kawza gusta ghall-kontumacja tieghu in prima istanza, ma jistax jigi restitwit "in integrum"; u kontra tieghu topera l-prova naxxenti mis-sobizzjoni. Il-fatt lil -materja kapitolata tirriferixxi biss ghal kawzali wahda minn tnejn dedotti fl-avviz ma jghinx lill-appellant; ghax l-attur jista' jaghzel wahda miz-zewg kawzali, Bastali dik maghzula tkun sufficjenti biex tassoda l-istanza. Il-konfessjoni tipprekludi lill-appellant milli jgib kull prova ohra, inkluza ghalhekk kull prova kontra d-dikjarazzjoni ta' limitazzjoni ta' valur kontenuta fl-avviz, li, ga ladarba tibqa' shieha, tirradika l-kompetenza "ratione valoris" ta'l-Ewwel Qorti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info