Reference: Volume 39C (1955), Part No. 1, Section , Page 484

Judgement Details


Date
11/06/1955
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
CONCETTA DEMAJO vs LAWRENCE FARRUGIA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL - KONTUMACJA
Summary
Fil-kaz prezenti, il-Qorti ta' l-appell qatghet illi, billi kienet soddisfatta li d-difensur ta' l-appellant kien tah x'jifhem li jibghat jeszah meta jkun hemm bzonn jidher il-Qorti, u li ghalhekk,, in atteza ta' dan l-avviz, l-appellant kien baqa' kontumaci ghall-kapitolu li gie liliu deferit in prima istanza, kien hemm gusta kawza ghall-purgazzjoni tal-kontumacja in prima istanza u ghar-restituzzjoi "in integrum" kontra l-prova naxxenti mill-konfessjoni prezunta.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info