Reference: Volume 39C (1955), Part No. 1, Section , Page 488

Judgement Details


Date
30/07/1955
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CARUANA COLOMBO VICTOR J.
Parties
CARMELO MIFSUD vs GIUSEPPE VELLA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL - ART. 775 TAL-KODICI TAL-PROCEDURA CIVILI - ITTRA UFFICJALI - KOMPETENZA - SPEJJEZ GUDIZZJARJI
Summary
L-inkompetenza tal-Qorti Civili tal-Magistrati minhabba x-xorta jew il-valur tal-haga li tkun in kwistjoni ma tistax tigi dikjarata "ex officio" f'Qorti fi grad ta' Appell. Apparti jekk il-Qorti Inferjuri kellhiex jew le tiddikjara ruhha inkompetenti "ex officio", jibqa' l-fatt li dik id-dikjarazzjoni l-Qorti Inferjuri ma ghamlithiex; u allura dik id-dikjarazzjoni ma tistax issir mill-Qorti ta' l-Appell. L-appellant seta' talvolta kellu rimedju iehor biex jimpunja s-sentenza, jekk kien jidhirluli l-istess giet moghtija minn Qorti inkompetenti. Jekk dik l-eccezzjoni ma tkunx giet sollevata fl-ewwel istanza, ma tistax tigi sollevata fl-appell. Il-Qrati Inferjuri ma jakkordawx, flimkien ma' l-ispejjez, u "in via accessoria", l-ispejjez ta' ittri ufficjali.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info