Reference: Volume 39C (1955), Part No. 1, Section , Page 461

Judgement Details


Date
12/02/1955
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
ANGELO BUSUTTIL vs JOSEPH LOWELL
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL - ART. 226 TAL-PROCEDURA CIVILI - SPEJJEZ GUDIZZJARJI - VALUR APPELLABILI
Summary
Ma hemmx appell mis-sentenzi tal-Qorti Civili tal-Magistrati meta l-valur tal-pretensjoni ma jiskorrix Lm5, ammenokke' l-kawza ma tkunx fuq kwistjoni dwar punt ta' dritt maqtugh bis-sentenza li minnhahemm l-appell. Biex is-sentenza tkun appellabbli fuq kwistjoni ta' dritt biss, jehtieg li dik il-kwistjoni tkun "iffurmat kontroversja" quddiem l-Ewwel Qorti bejn il-partijiet, u tkun "deciza mill-Qorti" "a quo"; u mhux bizzejjed li tigi sollevata kwistjoni ta' dritt "ex novo" fl-appell. U s-semplici applikazzjoni tal-ligi ghall-fatt ma hux affattu dak li trid il-ligi meta tghid li ghandu jkun hemm kwistjoni ta' dritt deciza mill-Ewwel Qorti. Ghad li ma tigix moghtija l-eccezzjoni ta' l-imappellailita', il-Qorti ghandha mhux biss id-dritt, imma d-dmir, li tirrilevaha "ex officio"; ghax dan huprincipju ta' ordni publiku, u l-Qorti ma tistax tassumi gurisdizzjoni li ma ghandhiex. Jekk ma jkunx appellabbli l-meritu, ma jistax ikun ammess appell fuq il-kap ta' l-ispejjez.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info