Reference: Volume 39C (1955), Part No. 1, Section , Page 464

Judgement Details


Date
02/04/1955
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
FRANCIS GALEA vs MARY ZAMMIT
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
INKWILINAT - KOMUNJONI TAL-AKKWISTI - LOKAZZJONI - MANDAT - MARA
Summary
Meta mara mizzewga tiehu post b'kiri fil-waqt li zewgha jkun ghadu haj, l-inkwilinat hekk akkwistatf'isem zewgha, peress li normalment jitqies li l-mara tkun agixxiet bhala mandatarja ta' zewgha. Imma dan hu l-kaz meta mic-cirkustanzi jidher li r-ragel, fil-waqt li jikkoabita ma' martu, ikun fdalhaf'idejha l-amministrazzjoni domestika. Ghall-kuntrarju, jekk ic-cirkustanzi juru li ma kienx hemm delega ta' l-amministrazzjoni ta' l-azjenda domestika mir-ragel favur il-mara, b'mod li jitnissel il-mandat tacitu ghall-obligazzjonijiet li ma humiex domestici ordinarji u gornaljeri, bhal ma hija kuntrattazzjoni ta' lokazzjoni, allura l-inkwilinat akkwistat mill-mara ma jidholx fl-akkwisti; u waral-mewt tar-ragel ma jistax ikun hemm kwistjoni ta'devoluzzjoni ta' dak id-dritt ta' konduzzjoni favur l-ulied ta' dak ir-ragel "per trumite" ta' l-eredita' paterna.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info