Reference: Volume 39C (1955), Part No. 2, Section , Page 633

Judgement Details


Date
21/04/1955
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
SALVATORE ATTARD PR ET NE vs GAETANO CUSCHIERI ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1080 U 1086 TAL-KODICI CIVILI - DANNI - SOKOR
Summary
Min jikkaguna hsara meta kien fi stat ta` sokor ghandu jirrispondi ghal dik il-hsara kagunata, ladarba ma jirrizultax li dak is-sokor kien involontarju da parti tieghu. Ghaldaqstant, jekk wiehed jiehu karrozza b'kiri ujippermetti li terza persuna ssuq dik il-karrozza fi stat ta` sokor, u waqr dak is-sewqan il-karroza ssofri hsara, ta` dik il-hsara huma responsabbli t-tnejen; wiehed gahx ippermetta lill-iehor isuq karrozza f'dak l-istat, u l-iehor ghax fil-fatt ikun ikkaguna l-hsara hu. Dan majistax jehles minn din ir-responsabilita` billi jallega illil-iehor ma kienx imissu jhallieh isuq ladarba ma kienx apci jsuq minghajr perikolu; ghax id-dispozizzjoni tal-ligi li tikkontempla l-kaz ta`dipendenza tla-eprsuna inkapaci mill-persuna li tqabbdu jaghmel xi xoghol li minnu tigi mbaghad il-hsara, u ghalhekkk mhix applikabbli meta dak li kien fis-sakra saq il-karrozza volontarjament u ma kellu ebda dipendenza minn dak li ha l-karrozza b'kiri.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info