Reference: Volume 39C (1955), Part No. 2, Section , Page 617

Judgement Details


Date
02/04/1955
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CARUANA COLOMBO VICTOR J.
Parties
ANTONIO DEBONO ET vs PAOLO BORG
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
BOARD TAL-KERA - KOMPETENZA - KONTUMACJA - LOKAZZJONI - MOROZITA' FIL-HLAS TA' KERA - ZGUMBRAMENT
Summary
Meta si tratta ta' rilokazzjoni tacita li tkun ghadha miexja, il-Qorti orinarja mhix kompetenti biextiehu konjizzjoni ta' kawza ghall-izgumbrament tal-inkwilin fuq il-motiv ta' morozita fil-hlas tal-kera. Fejn hemm rilokazzjoni tacita miexja, u ma hemmx zmien jew terminu konvenut, dik il-kompetenza tmiss lill-Board tal-Kera. U dina l-inkompetenza hija sollevabbli mill-Qorti "ex officio", anki jekk l-inkwilin ikun kontumaci; ghaliex il-kontumacja tal-konvenut ma taghtix lok ghall-prezunzjoni tal-abbandun tal-kawza, u ghalhekk il-gudikant ghandu jezamina l-gustizzja tad-domandi tal-attur minghajr ma jiehu kont tal-kontamacja tal-konvenut.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info