Reference: Volume 39C (1955), Part No. 2, Section , Page 622

Judgement Details


Date
14/04/1955
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
CARMELO CAMILLERI vs LORENZA CIANTAR NE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1605, 1607 (1), U 347 (A) TAL-KODICI CIVILI - ATT PUBBLIKU - DEVOLUZZJONI TAL-FONDI ENFITEWTIKU - ENFITEWSI - MOROZITA` FIL-HLAS TAC-CENS - PURGAZZJONI TAL-MORA - RILAXX
Summary
Il-padrun dirett jista' jitlob ix-xoljiment tal-enfitewsi u d-devoluzzjoni tal-fond bil-miljoramentjekk l-enfitewta jkun naqas ghal tliet snin li jhallas ic-cens; u jista', fl-istess waqt li jitlob dan ix-xoljiment, jitlob ukoll il-hals tac-cnus maghluqa. Imma meta r-rizoluzzjoni tal-enfitewsi matkunx giet stipulata espressament, il-Qorti tista' taghti lill-enfitewta zmien moderat skond ic-cirkstanzi ghall-hlas. Meta l-enfitewsi tkun ghada ma ghalqetx, ir-rilaxx tal-fond enfitewtiku, ghad-differenza ta' meta jkun ghalaq iz-zmien, timporta trasferiment tal-utili dominju, li huwa dritt immobiljari; u konsegwentement hu mehtieg l-att publiku biex isir dak ir-rilaxx.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info