Reference: Volume 39C (1955), Part No. 2, Section , Page 696

Judgement Details


Date
14/06/1955
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CARUANA COLOMBO VICTOR J.
Parties
CARMELO CAUCHI vs JOSEPH CAMILLERI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
AMMINISTRATUR PUBLIKU - ART. 781, 789, U 180 (A) TAL-PROCEDURA CIVILI - ILLEGITTIMITA' TAL-PERSUNA - KAP TA' DIPARTIMENT - MINISTRU
Summary
Il-vera pozizzjoni, meta tigi opposta xi wahda mill-preskrizzjonijiet qosra, hija illi, kif oppostadik il-reskrizzjoni, l-attur jista' jikkumbattiha jew billi jaghti l -gurament lill-konvenut, jew billi juri li ghal xi motiv legali dik il-preskrizzjoni mhix ammissibbli, jew illi kien hemm sospensjoni jew interuzzjoni taghha. B'dana, pero', illi, wara li l-attur ikun ghazel wiehed minn dawn il-mezzi, huwa ma jkunx jista', hlief f'kazi eccezzjonali, jikkumbatti dik il-preskrizzjoni b'wiehed mill-mezzi l-ohra. Il-kawzi interruttivi tal-preskrizzjoni huma dawk li jivverifikaw ruhhom fil-kors tal-preskrizzjoni, u li jirrendu inutili z-zmien li jkun iddekorra qabel, imma ma jimpedixxux il-preskrizzjoni. L-interruzzjoni hi ta' zewg speci - civili u naturali . Hija civili dik li ssir permezz ta'att gudizzjarju, sija da parti tal-kreditur sija da parti tad-debitur. Da parti tal-kreditur l-atticivili interruttivi tal-preskrizzjoni huma l-att gudizzjarju jew id-domanda gudizzjarja; imma jridudejjem ikunu atti li saru fil-kors tal-preskrizzjoni. Da parti tad-debitur, hu att civili interruttiv tal-preskrizzjoni r-rikonoxximent tad-dritt tal-kreditur. B'att gudizzjarju ghandu jiftihem, skondil-ligi, dak li jigi prezentat fir-Registru tal-Qorti u li jigi notifikat lid-debitur per mezz tal-Qorti. Is-semplici konsenja ta' kont ma hix att gudizzjarju. In kwantu ghar-rikonoxximent da parti tad-debitur per mezz tal-Qorti. Is-semplici konsenja ta' kont ma hix att gudizzjarju. In kwantu ghar-rikonoxximent da parti tad-debitur, dan jista' jkun tant espress kenn tacitu.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info