Referenza: Volum 39C (1955), Parti Nru. 2, Taqsima , Paġna 575

Dettalji tas-Sentenza


Data
25/02/1955
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
MAGRI ALBERT J.
Partijiet
CARMELA MUSCAT ET. vs CATERINA BORG ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ART. 729(1) U (2), 730, U 792 (C) TAL-KODICI TAL-PROCEDURA CIVILI. - ECCEZZJONI DILATORJA - LIKWIDAZZJONI U DIVIZJONI - TRAFUGAMENT TA' SUSTANZI EREDITARJI - WIRT
Fil-Qosor
Meta ssir divizjoni parziali ta' wirt, u ssir bil-kunsens u fil-konfront tal-interessati kolla, dikid-divizjoni ija irrevokabbli. Ghaldaqstant, jekk wiehed mill-interessati jippretendi li ghandkom jinqasmu xi sustanzi tal-eredita' li ma gewx komprizi fid-divizjoni parziali li saret, ma jistax jigieccepit li ghandha ssir divizjoni generali; ghax inkella s-sustanzi ga maqsuma jergghu jidhlu fil-likwidazzjoni, u jsiru haga wahda ms-sustanzi mhux maqsuma - haga li mhix legalment ammissibbli. Kwistjoni ta' trafugament ta' sustanzi erditarji, aktarx milli wahda ta' eccertament tal-massa dividentu,hija wahda avretta biex tigi stabbilita l-identita' u l-valur tal-oggetti trafugati; u tista' ghalhekk tipprezenta aspetti guridici partikulari, sew fl-intavolament taghha kemm fil-kontestazzjoni. B'mod illi t-tendenza tal-Qrati Taghna kienet prevalentement li, f'kazi simili, ikun hemm azzjoni appozita li fiha l-kwistjoni tigi ezawrjentement diskussa "ad hoc". L-eccezzjoni illi, biex jinqasmu xisustanzi ereditarji li ma gewx komprizi f'divizjoni parzjali li ga saret, ghandha ssir likwidazzjoni generali tal-eredita', hij aeccezzjoni dilatorja. Bhala tali trid tigi moghtija "in limine litis";imma avvolja tkun giet hekk moghtija, jehtieg li min eccepita jinsisti qabel xejn li tkun diciza. Jekk huwa jhalli l-kawza timxi l-quddiem, u xjentement jipprocedi ghal atti sussegwenti wara li jkunissolleva dik l-eccezzjoni, l-insistenza tieghu biex l-istess eccezzjoni tigi diciza dawk serotinu:ghax l-atteggigment tieghu ma jkunx jfisser hag'ohra hlief akkwijexxenza ghal dak li jkun sar fil-kawza.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni