Reference: Volume 39C (1955), Part No. 2, Section , Page 568

Judgement Details


Date
19/02/1955
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
CARMELO CIANTAR vs CARMELO PULIS
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
AZZJONI "DE IN REM VERSO"
Summary
L-azzjoni "de in rem verso hija esperibbli biss "in subsidium", jigifieri wara li l-kreditur ma ikunx irnexxilu jithallas min gand id-debitur tieghu: tant illi din l-azzjoni mhix esperibbli fl-istessgudizzju kontra dak id-debitur ghall-hlas tad-dejn minnu dovut. Konsegwentement, il-prezenza tad-debitur, fl-azzjoni sussidjarja mhijiex mehtiega' ghax fil-konfront tieghu d-dejn ikun gie irrevokabbilment accertat. Il-punt, mbghad, jekk il-versjoni kienitx utili jew le, hija kwistjoni ta' prova; ud-debitur huwa indubbjament l-ahjar xhud biex jistabilixxi dina c-cirkustanza. Galdaqstant mhux irritu l-gudizzju fejn tigi esperita l-azzjoni "de in rem verso" billi ma jkunx gie mharrek anki d-debitur.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info