Reference: Volume 39C (1955), Part No. 2, Section , Page 566

Judgement Details


Date
18/02/1955
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
ANTONIO FARRUGIA vs LOUIS DEMAJO
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 174 (1), 792 (1), U 175 TAL-KODICI TAL-PROCEDURA CIVILI - ART. 93 (2) (A) U 311 (3) TAL-KODICI CIVILI - CITAZZJONI - KONTUMACJA - KORREZZJONI - KUNJOM - NOTIFIKA - NULLITA'
Summary
L-ulied legittimmi ghandhom igibu l-kunjom ta' missierhom, u fl-atti gudizzjarji ghandhom jigu dezinjati b'dak il-kunjom, li hu l-veru kunjom taghhom. Ghaldqstant, il-konvenut li fl-att tac-citazzjoni jinsab indikat b'kunjom differenti mill-kunjom veru tieghu, huwa dezinjat hazin f'dak l-att; u jekk jigi notifikat bl-att tac-citazzjoni li jgib dak il-kunjom zbaljat in-notifika tac-ciazzjoni liluhekk maghmula hija nulla; u jekk jonqos li jipprezenta nota tal-eccezzjonijiet fit-terminu legali, huwa ma ghandux jitqies bhala kontumaci. Biex tigi evitata kull eventwali nullita' tal-procedura, il-Qorti tista' tordna l-korrezzjoni tac-citazzjoni, u tordna wkoll in-notifika tac-citazzjoni lill-konvenut kif korretta.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info