Reference: Volume 39C (1955), Part No. 2, Section , Page 563

Judgement Details


Date
18/02/1955
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
EMMANUELE vs CHARLES SIVE CARMELO GRIXTI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DANNI F'HAGA MOGHTIJA GHAT-TISWIJA JEW GHALL-BEJGH
Summary
Min jikkonsenja lil persuna ohra oggett bl-inkariku li ssewwilhulu jew tbieghulu ma jistax fil-kaz li ma ssirx dik it-twissija jew dak il-bejgh, jirrifjuta li jiehu llura dak l-oggett fuq il-motiv lil-parti l-ohra, fiz-zmien li l-oggett kien ghadha, ghamilt' u hsara li rrendietu inservibbli; imma hu obbligat jiehu lura dak l-oggett fl-istat li ikun fih meta jigi mitlub jirtirah salv kull dritt tieghu ghad-danni. Ghaldaqstant, jekk hu jigi azzjonat biex jigi kundannat jirtira dak l-oggett li huma jistax, jakkampa li mhux obligat jirtirah minhabba dik il-hsara; imma ghandu jirtirah, u jesperixxi l-pretensjoni tieghu ghad-danni, "si et quatenus", b'azzjoni separata. Barra minn dan, huwa obligat jirrimborza wkoll lill-parti l-ohra l-ispejjez li din tkun ghamlet in konnessjoni mal-konsenjali tkun saritilha ta' dak l-oggett, kif ukoll kumpens talli l-oggett ikun okkupalu spazju f'lokal taghha.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info