Reference: Volume 39C (1955), Part No. 2, Section , Page 604

Judgement Details


Date
26/03/1955
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
GEORGE BARTOLO vs ALEXANDER VICTOR BALDACCHINO
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
AWTORIZZAZZJONI - ESEKUZZJONI TA` SENTENZA
Summary
Min ikun ghamel atti ezekuttivi biex jezegwixxi sentenza lig ahndu favur tieghu jista` jaghmel kawzaohra biex jigi awtorizzat jezegwixxi dik is-sentenza, gahx ikunu ghaddew akatr inn tliet snin minnmeta dik is-sentenza setghet tigi ezegwita; u ma tkunx intempestiva l-azzjonit eighu billil-atti ezekuttivi minnu intentati jkun jinsabu sospizi in pendenza ta` procedura li tkuns aret ghar-revoka taghhom. Ikun x'ikun l-ezitu ta` dik il-procedura, jibqa` dejjeem veru li minhabba d-dekorrenza tat-tliet snin l-azzjoi tieghu hija mehtiega biex it-titolu teighu jkun ezegwibbi. U anki jekk ir-revokatigi akkolta, hu ghandu dejjm interess illi t-titolu tieghu jkun ezegwibbli sabiex ikunjista` jezegwieh fuq sustanzi ohra tad-debitur u bil-modi kollha rikonoxxuti mill-ligi. Lanqas jista` jinghad lidik l-azzjoni hija inutili; ghax avvolja hemm pendenti l-procedura ghar-revoka tal-atti ezekuttiviga intentati, il-kreditur ghandu itneress li jesperixxi kull dritt li ghandu sabiex izomm ezegwibblit-titolu, u eventwalment jithallas.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info