Reference: Volume 39C (1955), Part No. 1, Section , Page 502

Judgement Details


Date
03/12/1955
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
MONTANARO GAUCI A.J.
Parties
ANTHONY MANGION vs GIOVANNI GAUCI, C.B.D. LL.D.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 731 U 792(C) TAL-KODICI TAL-PROCEDURA CIVILI - ECCEZZJONI TAL-INKOMPETENZA - NULLITA' - SENTENZA
Summary
L-eccezzjoni ta' l-inkompetenza tal-Qorti ghandha tkun deciza b'kap separat qabel jew flimkien mas-sentenza fuq il-meritu; u l-inosservanza ta' dan il-precett procedurali jgib in-nullita' tas-sentenza. Jekk dik l-eccezzjoni ma tkunx giet moghtija quddiem l-Ewwel Qorti, imma fil-fatt tkun giet imqajma, jekk stess mhux mill-partijiet, almenu mill-Qorti, dik l-eccezzjoni tigi tifforma parti mill-precediment; u l-Qorti, ladarba tkun issollevat hija stess dik l-eccezzjoni, ma tistax imbaghad tinjoraha u ma taqtaghhiex b'kap separat. Jekk taghmel hekk, is-sentenza taghha hija nulla.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info