Reference: Volume 39C (1955), Part No. 2, Section , Page 595

Judgement Details


Date
05/03/1955
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
FRANCIS SAMMUT vs ANTONIA PORTELLI NE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
EZEKUZZJONI TA' SENTENZA - ILLEGITIMITA' TAL-PERSUNA - KURATUR "AD LITEM" - REVOKA TA` ATTI EZEKUTTIVI
Summary
Huwa principju kostanti fil-gurisprudenza taghna illi l-ufficju tal-kuratur "ad litem" jispicca mas-sentenza u meta jkun ezawrit il-procediment ezekuttiv ta` dik is-sentenza; b'mod illi r-rapprezentanza tal-kuratur tibqa` anki ghall-finijiet u in konnessjoni ta` dawk l-atti ezekuttivi. Ghaldaqstant, il-kuratur li ghandu din ir-rapprezentanza ma hemmx raguni ghaliex ma ghandux ikompli fiha meta sitratta ta` annullament jew revoka ta` atti li bihoom tkun giet ezegwita s-sentenza. Konsegwentement, il-kuratur "ad litem" li jkun ottjena atti ezekuttivi b'ezekuzzjoni ta` sentenza minnu ottenuta,huwa persuna legittima biex jikkontesta l-azzjoni lijaghmel id-debitur hekk ezekutat biex jigu annullati jew revokati l-atti ezekuttivi mehudin kontra tieghu minn dak il-kuratur in ezekuzzjonit ta` dik is-sentenza.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info