Reference: Volume 39C (1955), Part No. 2, Section , Page 520

Judgement Details


Date
20/01/1955
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
ASSUNTA PACE PR. ET NE vs ANTONIO PACE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ALIMENTI FUTURI - EMIGRAZZJONI
Summary
L-alimenti futuri jistghu jigu kawtelati, meta d-debitur jittanta li jehles ingustament mill-hlas taghhom. Fil-kaz prezenti, irrizulta li l-konvenut kien wera l-intenzjoni tieghu li jemigra, u li b'hekk jigi pregudikat id-dritt ta' l-attrici martu u ta' wliedu ghall-percezzjoni ta' l-alimenti lilhom dovuti minnu; u l-Qorti ordnat lill-konvenut li, fil-kaz li jsiefer, jiddepozita somma ta' flus ta' L1,000 ghall-finijiet ta' l-assikurazzjoni ta' l-adempiment ta' l-obligu tieghu li jamntni lill-martu u lill-uliedu, jew igib garanzija valida ghall-istess ammont.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info