Reference: Volume 39C (1955), Part No. 2, Section , Page 582

Judgement Details


Date
03/03/1955
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
ANTONIO BEZZINA ET vs PASQUALE AGIUS ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 4 TAL-GOVERNMENT NOTICE 242/1943 - BOARD TAL-QBEJJEL - LOKAZZJONI - RILOKAZZJONI
Summary
Il-konduttur ta` raba li jircievi interpellazzjoni b'ittra ufficjali biex johrog mir-raba` meta tispicca l-lokazzjoni, u ma jirrikorrix quddiem il-Board ghat-trazzin tal-Qbejjel biex jirrezisti dik l-interpellazzjoni, jitlef il-protezzjoni tal-ligi, u jigi jinsab fil-fond bla titolu. Xejn ma jiswali ldak il-konduttur il-fatt li l-lokatur jkun agixxa kontra teighu u ottjena l-kundanna teighu ghall-hals tal-qbiela, jekk din tkun dovuta ghal perijodu meta l-koduttur kien jokkupa r-raba` b'titoluta` lokazzjoni. Lanqas jiswa lill-kondutur il-fatt li hu jkun baqa` fil-pussess tar-raba`; gahx, biex ikun hemm rilokazzjoni tacita, jehtieg lil-konduttur ikun gie "mholli" fit-tgawdija tal-fond; b'mod pero` li jkun jidehr li l-lokatur ried igeddidlu l-lokazzjoni. jekk ic-citazzjoni ghall-izgumbrament tal-konduttur issir fi zmien ragjonevoli wara l-iskadenza taz-zmien moghti lill-konduttur biexjohrog mill-fond, ma jistax jinghad li kien hemm favur il-konduttur rilokazzjoni tacita u rinunzja tad-dritt akkwistat mill-lokatur bil-fatt li l-konduttur ma jkunx irrezista t-talba tal-lokatur quddiem il-Board tal-Qbejjel.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info