Reference: Volume 39C (1955), Part No. 2, Section , Page 580

Judgement Details


Date
25/02/1955
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
ASSUNTA BONDIN vs MARY BONDIN ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Summary
Id-depozitarju ghandu jrodd il-haga depozitat li dak biss li jkun fdahielu, jew li l dak lifl-isem teighu jkun sar id-depozitu, jew lill-persuna li tkun giet mahtura biex tircievi lura l-haga; u ma ghandu ebda dritt jitlob li d-depozitant jipprova li huwa sid il-haga depozitat. Izda kull obligu tad-depozitarja jispicca meta huwa jikxef jew jipprova li l-haga depozitat hija teihu nnifsu. B'dana pero` illi, biex jezonera ruhu minn kull responsabbilita`, jehteiglu jipprova, malajr u b'mod sommarju li huwa l-proprjetarju tad-depozitu; diversament, tibqa` treggi l-prezunzjoni favur tad-depozitant, illi cjoe` d-depozitarju handu jiftiehem li qieghed jippossjedi l-haga fl-isem u fl-itneress ta` min tahielu, b'mod li ghandu jigi kostrett jiprovizorjament irodd id-depozitu, salva l-azzjoni rivendikatorja tal-haga depozitat kontra d-depozitant. Id-depozitu huwa kuntratt li ghalih jehteg il-kunses anki tad-depozitarju; b'mod li ma hux parti f'dak il-kuntratt min ma akkonsentiex ghalih.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info