Referenza: Volum 39C (1955), Parti Nru. 1, Taqsima , Paġna 413

Dettalji tas-Sentenza


Data
27/06/1955
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Ġudikatura
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Partijiet
PIO BEZZINA vs GIACOMO GALEA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ART. 357 TAL-KODICI CIVILI - GIRIEN - INDUSTRIJA - LICENZA - MOLESTJA - TOLLERANZA
Fil-Qosor
Skond il-ligi, il-proprjetarju ghandu d-dritt li jgawdi u li jiddisponi minn hwejgu bil-mod l-aktasrassolut; basta ma jaghmelx uzu projbiet mill-ligi. U skond id-dottrina, ghalkemm huwa pacifiku li l-proprjetarju ghandu d-dritt assolut li jgawdi u li jiddisponi kif irid mill-haga tieghu, danid-dritt ghandu jitqies limitat fis-sens illi lf-ezercizzju tieghu ma ghandux jigi pregudikat id-dritt ta'hadiehor. Ghaldaqstant, kulhadd jista' jaghmel li jrid bil-haga tieghu sakemm ma jilledix id-drittijiet ta' haddiehor. U l-gurisprudenza taghna irriteniet illi, skond il-legi, il-proprjetarju ghandu d-dritt li juza liberamnet mill-fond tieghu, u li jaghmel fih dawk il-modifikazzjonijiet li jidhirlukonvenjenti, anki jekk b'hekk huwa jippriva lill-vicin minn xi vantagg; purke' ma jarrekalux molextja gravi. B'mod li, jek dik il-motestja tkun kagunatat mill-ezercizzju ta' stabbiliment industrijali,imma ma tkunx gravi, jigifieri ma teccedix dak il-limiti ta' tolleranza li jikkostruwixxi l-vera mizura tal-bon vicinat, il-vicin ghandu jsofri dik il-molestja, u ma ghandu id-dritt jezigi c-cessazzjon taghha u jitlob indennizz minhabba l-pregudizzju li tkun ikkagunatlu; imma jekk l-inkomodu lilu arrekat ikun gravi, jigifieri ma jkunx facilment tollerabbli, dak l-inkomodu jkun ingust, u l-vicin jista' jezigi c-cessazzjoni tieghu. Biex jigi stabbilit jekk il-molestja hijiex gravi, ghandhom jigumehudin in konsiderazzjoni, mhux biss in-natura tal-molestja, imma anki l-pozizzjoni u d-destinazzjoni tal-fondi, jekk f'dik il-lokalita' jigux solitament ezercitati industriji simili ghal dik oggezzjonata, u anki, sa certu pont, il-fatt li l-vicin li jhoss ruhu molestat kien ga jinsab f'dik il-lokalita' meta bdiet tigi attirata l-industrija oggezzjonata. DXejn ma jiswa r-rifless illi f'lokalitajiet ohra abitati jkunu talvolta attivati industriji simili ghal dik oggezzjonata; kif lanqas jiswa r-refless illi l-industrija oggezzjonata twaqqfet bil-permess ghandujigi ntiz bhala moghti minghajr pregudizzju tad-dritt tat-terzi lui jirreklamaw jekk l-ezercizzju ta' kalkara tal-gir da parti tal-konvenut kien ta' pregudizzju u molestja gravi lill-vicin attur, u gie ordnat lill-konvenut li jieqaf minn dak l-ezercizzju sakemm ma jkunx applika r-rimedji suggeriti fl-istess sentenza.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni