Reference: Volume 39C (1955), Part No. 2, Section , Page 570

Judgement Details


Date
24/02/1955
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
ONOREVOLI EDGAR CUSCHIERI, O.B.E. NE vs GIUSEPPE MIFSUD ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1613 TAL-KODICI CIVILI - ENFITEWSI - PURGAZZJONI TAL-MORA
Summary
Salvi l-eccezzjoni msemmija fil-ligi, il-koncessjonijiet enfitewtici li saru qabel il-15 ta` Marzu 1858 huma regoalti mill-ligi li kienet vigenti fiz-zmien li sar il-kuntratt, jigifieri mil-Kodici DeRohan; fejn il-klawosla rizoluttiva, anki jekk espressa, ma kienetx tipprekludi l-beneficcju tal-purgazzjoni tal-mara. imma dan il-beneficcju jista` jingahta meta l-ezekuzzjoni tal-kutnratt tkun ghandha possibbli u utili ghall-kreditur, b'mod illi, jekk l-enfitewsi tkun ghlaqet, l-enfitewta ma jistghax aktar jadempixxi l-obligazzjonijiet teighu kontrattwawali, stante litkun saret il-konsolidazzjoni tal-utili mad-dirett dominju, ukwindi ma jistax jinvoka l-beneficcju tal-purgazzjoni tal-mora biex hekk ikun jista` juzufruwixxi minn beneficcji ohra likien jaghtih il-kuntratt enfitewtika kieku huwa ma kienx inadempjenti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info