Referenza: Volum 41B (1957), Parti Nru. 1, Taqsima , Paġna 270

Dettalji tas-Sentenza


Data
08/04/1957
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Ġudikatura
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Partijiet
GIUSEPPE MUSCAT vs VINCENZA MUSCAT PR. ET NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ALIMENTI - KURATRICI "AD LITEM" - MANDAT KAWTELATORJU - MARA - NULLITA' - PATRIJA PROTESTA' - SEKWESTRU - SEPERAZZJONI PERSONALI - TFAL
Fil-Qosor
Fil-pendenza ta' kawza ta' separazzjoni personali, il-mara tista' ma tinsistix biex tezigi l-alimenti provvizorji dekretati favur taghha, bhal meta ma tkunx trid toqghod ghal xi dondizzjoni mposta lilha gid-digriet billi, per ezempju, ma tkunx trid toqghod fil-post li jkun ghazlilha zewgha; izda dan ma jipprekludijhiex milli titlob il-kawtela tal-alimenti definittivi, jekk ikollha raguni tajba biex titlob dik il-kawtela; u xejn ma hemm fil-ligi li jimpedixxi l-kawtela tal-alimenti futuri; u l-gurisprudenza taghna hija f'dan is-sens. Il-fatt li l-mara ghandha ga digriet ta' alimenti provvizorji favur taghha ma jipprekludijhiex lanqas milli titlob il-kawtela tal-alimenti futuri fl-isem ta' uliedha minuri, li ghalihom japplika wkoll dak id-digriet, avvolja r-ragel ikun qieghed ihallas dawnl-alimaneti provvizorji regolarment. Ghaldaqstant, jekk il-mara tottjeni mandat ta' sekwestru kawtelatorju kontra r-ragel biex tikkawtela l-alimenti futuri taghha u ta' uliedha, dak is-sekwestru mhuxnull, u r-ragel ma ghandux dritt jitlob ir-revoka tieghu, billi jallega illi l-mara ddekadiet mid-dritt tal-alimenti provvizorji taghha, u illi l-almenti provvizorji ta' uliedha jkunu qeghedin jithallsu regolarment, jekk ikun hemm raguni tajba biex il-mara titlob dik il-kawtela. Mandat dawtelatorjujigi ottenut fuq ir-responsabbilta' ta' min jitolbu, u dak il-mandat; u hija inattendibbli talba tar-ragel ghar-revoka ta' dak il-mandat jekk ikunu gew osservati dawn il-kondizzjonijiet u l-mara kellha raguni tajba biex titlob il- hrug ta' dak il-mandat. In kwantu li l-mandat ta'sekwestru jkun gie ottenut mill-mara anki fl-isem ta' uliedha minuri, ma tiswa xejn l-allegazzjoni tar-ragel li hu ma ddekadiex mil-patrija potesta' fuq dawk uliedu u li dawn ghadhom ma gewx definittivament affidati lill-martu, jekk hija kienet giet nominata kuratrici "ad litem" ta' uliedha biex tippromwovi l-kawza tal-alimenti kontra missierhom u fl-atti l-ohra kollha sussegwenti u relattivi; ghax il-mandat ta' sekwestru minnha ottent fl-interess ta' uliedha kien intiz biex jikkawtela l-alimenti mitlubin fil-kawza, u kien att relattiv ghaliha, li hija setghet tezegwixxi bis-sahha tad-digriet li bih giet nominatakuratrici "ad litem" u kif minnu awtorizzata.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni