Reference: Volume 41B (1957), Part No. 1, Section , Page 312

Judgement Details


Date
03/05/1957
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
LORENZO DALMAS ET vs PUBLIO STELLINI ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Summary
Il-principju li s-servigi ghandhom jigu ritenuti prestati "piestatis vel familiaitias causa" huwa applikabbli biss fil-kaz li r-rapporti bejn dawk li pprestawhom u l-persuna favur taghha prestati jkunu intimim ta` demm, hbiberija u affezzjoni kbira,u kemm il-darba dawk is-servigi, gahlkemm ikkagunawinkomodu kbir lil min ipprestahom, ma kkagunawlux pero` perdita materjali. Il-prezunzjoni tal-gratwita` tas-servigi tircievi l-applikazzjoni taghha b'sahha akbar meta akbar u izjed intimi jkun rapporti tad-demm fuq imsemmija bejn il-persuni nteressati. Is-servigi u assistenzi li l-ulied, anki b'sagrificcju kbir, jipprestaw lill-genituri taghom, ma jistghux jigu ritenuti motivati min skop ta` lukru jew interess, izda minn dak l-obligu li jitnissel mill-istess ligi tan-natura, u li ghandu l-fondament teighu fl-imhabba dizinteressata u fir-rispet tli l-ulied ghandhom ikollhom ghall genituri taghhom. Liema mhabba u rispett, akkoppjati mal-gratitudini ghall-kuri, premuri, u sagrificji u tabitijeit tal-genituri biex irabbu u jedukaw lill-uliedhom, huma sufficjenti biex jiggustifikaw l-assenzata` kwalunkwe intenzjoni jew skop ta` hlas ghal dawk l-assistenzi li l-istess ulied jipprestaw lill-genituri taghhom meta dawn jigu bzonnhom.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info