Referenza: Volum 41B (1957), Parti Nru. 1, Taqsima , Paġna 245

Dettalji tas-Sentenza


Data
29/03/1957
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Ġudikatura
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Partijiet
MARIA DOLORES MIFSUD vs MICHELE GALEA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ART. 563 TAL-KODICI CIVILI - PUSSESS - REINTEGRAZZJONI - SPOLL - TOLLERANZA
Fil-Qosor
Elementi maehtiega biex tirnexxi la-zzjoni ta` spoll privileggjat huma l-pussess da parti tal-ispejjez, l-ispoll ta` dak il-pussess, vjolenet, jew klandestin, da parti tal-ispoljant, u d-deduzzjoni fil-gudizzju tal-azzjoni da parti tal-ispoljat fi zmien xahrejn minn meta jkun gie kommess l-ispoll. Kwantatur ghall-pussess, il-ligi tikkontempla l-passes materjali, kien liema kien, u mhux il-pussess"animo domin"; u lill-konvenut f'kawza ta` reintegrazzjoni mhux lecitu li jinvestiga x-xorta ta` pussess tal-attur. Sahansitra l-azzjoni ta` spoll privileggjat tista` tigi ezercitata naki kontra l-istess proprjetarju, meta dan ikun l-awtur tal-ispoll; u mhix permessa ebda eccezzjoni dilatorja qablema jigi reintegrat l-ispoll, ghaliex dinhija azzjoni ta` ordni publiku, uhija ntiza biex tipprojbixxi li wiehed jaghmel gustizzja b'idejh u minghajr intervent tat-tribunal. Konsegwentement, ghal dinl-azzjoni l-ligi ma tirrikjedix il-prova tal-legittimita` tal-pussess turbat, u takkorda r-reintegrazzjoni anki favur il-possessur in mala fede. It-tribunal ghandu jezamina biss il-fatt tal-pussessu l-fatt tal-ispoll. gahlkemm f'gudizzju simili, li hu sempliciment possessorju privileggjat, il-kwistjoni tat-tolleranza ma tidherx li ghandha tigi ezaminata, pero` hu generalment ammess, anzi hi ligi espressa, li t-tolleranza ma tidehrx li ghandha tirrizulta almenu "prima facie"; u meta l-istesstolleranza tirirzulta eskluza l-eccezzjoni ta` nuqqas ta` azzjoni bazata fuqha hija inammissibbli.Din l-azzjoni possessorja privilegggjata tipprexxindi mit-titolu tal-proprjeta`. Jekk l-ispoljat kien jezercita l-pussess jew id-detenzjoni bil-fehma li kellu dritt ghal dak il-pussess jew detenzjonibil-fehma li kellu dritt ghal dak il-pussess jew detenzjoni, huwa kellu l-pussess "animo domini".Kellu jew ma kellux drittijiet dominkali, dak il-pussess jew detenzjoni jaghtieh dritt li jezercital-azzjoni possessorja privileggjata; salva kull xorta ta` azzjoni petitiorja lijista` jkollu l-konvenut, li hija ezercibbli b'kawza ohra, "si et quantenus".
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni