Referenza: Volum 41B (1957), Parti Nru. 1, Taqsima , Paġna 257

Dettalji tas-Sentenza


Data
29/03/1957
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Ġudikatura
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Partijiet
KURUNELL STEPHEN BORG NE. vs INGINIER CIVILI U ARKITETT GUSTAVO ROMEO VINCENTI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
APPELL - ART. 3 TAL-ATT XXXIV TAL-1948 - DIVIZJONI - LICITAZZJONI - XORTI U ASSENJAZZJONI
Fil-Qosor
Il-fatt li l-Gvern ikun intavola proceduri taht l-art.3 tal-Att XXXIV tal-1948 waqt li tkun miexja kawza ta' licitazzjoni ta' fond kolpit minn dawk il-proceduri ma hux ta' ostakolu ghall-prosegwimentta' dik il-kawza; ghax din hija ntiza biss biex jigi stabbilit liema partijiet denti. Ladarba l-Qorti tal-Ewwel Istanza tkun iddecidiet li l-fond huwa divizibbli komodament u minghajr diskapitu, u l-partijiet jappellaw minn dik is-sentenza, imma jaqblu illi l-fond hu divizibbli komodament u minghajrdiskapitu, anzi jitolbu li f'dak ir-rigward is-sentenza tigi konfermata, ma hux aktar il-kaz li jigi dikjarat il-fond hekk divizibbli; ghaliex, anki indipendentement mill-principju illi l-licitazzjoni hija rimedju estrem li ghandu jigi dejjem adottat meta ma hemmx mezz possibbli ta' divizjoni, il-Qorti tal-Appell ma ghandhiex aktar quddiemha il-"modus divisionis" tal-licitazzjoni, ghax hemm gudikat irrevokabbli li l-fond huwa divizibbli komodament u bla diskapitu. Jekk il-fond fil-qasma ghandul-fattur specjali tal-prospett fuq zewg foroq, hu deziderabbli li d-divizjoni tkun b'mod li dan il-fattur jigi kemm jista' jkun mantenut shieh, u mhux menomat, jew, dak li hu aghar, distrutt. U jekk il-kwoti ma humiex indaqs, u l-ghola valur hu dak tal-parti li qeghedha immedjatament mal-kantunieraformata bejn iz-zewg toroq, u l-partijiet l-ohra tal-fond jonqsu progressivament fil-valur skond il-pozizzjoni u d-distanza taghhm mill-kantuniera, dan il-fattur, flimkien mal-fattur specjali l-iehorga msemmi, igibu ghall-konkluzjoni inevitabbli li d-divizjoni ghandha ssir tant bil-kriterju tal-estensjoni kemm bil-kriterju tal-valur. Hu veru li per regola d-divizjoni ghandha ssir bix-xorti; pero'meta l-kondividenti jkunu qeghedin jikonkorru fi kwoti dizugwali, allura, b'ligi, ghandu jigi determinat mill-Qorti jekk id-divizjoni ghandhiex issir bix-xorti jew b'assenjazzjoni. Fil-kaz prezenti,il-perit tekniku ssottometta tliet progetti jigi adottat ghall-finijiet tal-qasma; izda l-Qorti tal-Appell, b'applikazzjoni tal-principji hawn fuq imfissra, hasbet diversament, u ordnat li d-divizjonissir b'assenjazzjoni, ghaliex sabet u rriteniet illi d-deziderabilita' tad-divizjoni bix-xorti kienet superata bid-deziderabilita' li divizjoni ssir b'mod li jigi mantenut ghaz-zerg prozjonijiet il-vantagg tal-propett fuq iz-zewg toroq, u jigi adottat il-kriterju duplici tal-estensjoni u tal-valur.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni