Reference: Volume 41B (1957), Part No. 1, Section , Page 347

Judgement Details


Date
27/05/1957
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM, MONTANARO GAUCI A.J., CAMILLERI LUIGI A.
Parties
GEEORGE ZAMMIT vs TERESA BONNICI NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 2254 (A) TAL-KODICI CIVILI U ART. 636 (A) TAL-KODICI TAL-KUMMERC - PRESKRIZZJONI
Summary
Il-preskrizzjoni bjennali kontemplata fl-art. 2254 (a) tal-Kodici Civili tolqot l-azzjonijiet tal-bennejja ta' bastimenti jew bcejjec ohra tal-bahar, u tal-kuntratturi ta' bini iehor jew ta' xogholijiet ohra tal-injam, gebel jew materjal iehor, ghall-opri mahdumin minnhom jew ghall-materjal li jfornu. Imma ma tikkontemplax il-kaz ta' fornituri ta' materjal in generali, izda tal-fornituri li jsiruminn kostrutturi ta' bastimenti u ta' kuntratturi, ossija appaltaturi ta' xogholijiet, li flimkienmal-opra taghhom ikunu in konnessjoni mal-istess opra fornew ukoll il-materjali mehtiega. Ghaldaqstant dik il-preskrizzjoni mhix applikabbli ghall-kaz ta' semplici fornitura ta' materjali minn min ma jkunx ukoll l-appaltatur tal-opra li ghaliha l-materjali jkunu servew. Konsegwentement, meta l-kreditur tal-prezz tal-materjali kien semplicement fonitur ta' dawk il-materjali, u ma kienx il-bennejjew appaltatur tal-bini fejn gew uzati l-materjali, u xejn izjed; u ghall-azzjoni tieghu gall-prezzta' dawk il-materjali hija applikabbli preskrizzjoni diversa minn dik preskritta fl-art. 2254 (a) fuq imsemmi.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info