Reference: Volume 41B (1957), Part No. 1, Section , Page 355

Judgement Details


Date
31/05/1957
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., HARDING WILLIAM
Parties
AVUKAT DR.EDGAR BUHAGIAR NE. vs NUTAR DR. PAUL PULLICINO
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 57 TAL-KAP.68 - BOLL - CESSJONI - NUTAR - QORTI TA' REVIZJONI TA' L-ATTIJIET NOTARILI - SOCJETA'
Summary
Meta jsir kuntratt li bih tigi xjolta socjeta' qabel iz-zmien li ghalieh kienet giet duntrattata, ubis-sahha ta' dak il-kuntratt wiehed mis-soci jircievi kumpens bhala korrispettiv ta' certi vantaggili, bhala efett tax-xoljiment, jigu ceduti lis-socju l-iehor, mentri qabel kienu jinqasmu bejn iz-zewg soci, dik l-operazzjoni timporta cessjoni ta' drittijiet, u bhala tali hija bollabbli "ad valorem" fuq l-ammont li jithallas bhala korrispettiv tal-istess cessjoni. Ghaldaqstant, in-nutar li jimbolla kuntratt simili diversament milli "ad valorem" jikkommetti kontravvenzjoni ghall-ligi dwar it-taxxa tal-boll.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info