Referenza: Volum 41B (1957), Parti Nru. 1, Taqsima , Paġna 168

Dettalji tas-Sentenza


Data
15/03/1957
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Ġudikatura
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Partijiet
GRAZIA BORG vs ROSA FARRUGIA NE. ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ART. 535,2248,2223,2224,U 2226 TAL-KODICI CIVILI - DIVIZJONI - KONSORZJU - LOKAZZJONI - PRESKRIZZJONI - TITOLU
Fil-Qosor
Il-ligi tiddisponi illi d-divizjoni tista' tigi mitluba anki jekk wiehed mill-komproprjetarji jkun gawda separatament bicca mill-beni komuni; izda dan kemm id-darba ma tkunx saret qasma jew ma jkunx hemm pussess bizzejjed li jaghti lok ghall-preskrizzjoni. Huwa veru li din id-dispozizzjoni tinsab taht it-Titolu tad-Divizjoni tal-beni komuni, izda l-ipotesi fl-ahhar lok kontemplata hija ntrodotta favur il-konsorti li jkun ippossjeda l-fond komuni b-eskluzjoni tal-konsorti l-ohra; u ntiza biex lildawn tal-ahhar tinnegalhom kwalunkwe dritt ta' komproprjeta' li qatt kellhom, u lil tal-ewwel tassikuralu l-proprjeta' tal-haga kollha li kienet komuni fil-konfront taghhom. Fi kliem iehor, b'dik id-dispozizzjoni l-konsorti ma jistghax jitlob id-divizjoni tal-haga komuni u jakkampa drittijiet ta' proprjeta' fuq dik il-haga, meta jkun tilef dawk id-drittijiet mhabba l-preskrizzjoni maturata bil-pusess tal-konsorti l-iehor.Huwa maghruf li l-azzjoni ta' divizjoni hija impreskritibbli matul iz-zmien li l-konsorti jgawdu l-haga jew hwejjeg komuni bhala komunisti, izda hija preskrittibbli meta l-konsorti ma jibqghax igawdu l-haga jew hwejjeg indivizi bhala konsorti u jibda jippossjedihom separatamentu b'eskluzjoni tal-konsorti l-ohrajn. Din il-preskrizzjoni hija ta' tletin sena, u tibda tghaddijill-gurnata li jibda l-pussess separat u eskluziv; u bied tigi respinta l-azzjoni tad-divizjoni mhabba l-preskrizzjoni, hija necessarja l-prova ta' pussess publiku u eskluziv, li minnu timmanifestaruhha b'mod mhux ekwivoku l-volontaw' tad-dgawdija tal-haga komuni kllha; hemm bzonn, ghalhekk, li min jinvoka favur tieghu l-preskrizzjoni jkun ippossjeda "animo domini", billi kien jikkunsidra ruhuproprjetarju u kellu l-fehma gusta li kien akkwista l-proprjeta'. Ghalkemm hija wkoll ligi li l-inkwilin ma jistghax jippreskrivi favur tieghu nnifsu, u li hadd ma jista' jbiddel ghalieh innifsu r-raguni li ghaliha huwa jkun izomm il-haga, hija opinjoni prevalenti li dawn id-dispozizzjonijiet ma jolqtux il-kommunista li jkun qieghed jippossjedi l-haga f'dik il-kwalita' bhal ma jolqtu possessuri prekarji ohra, u li l-komunista li jkun beda jippossjedi l-haga komuni separatament u eskluzivament, u"animo domini", jista' jippreskrivi ghad-dannu tal-konsorti l-ohra minghajr bzonn tal-inversjoni tat-titolu tal-pussess tieghu. Ghaldaqstant, il-komunista li kien jippossjedi l-haga komuni b'titolu ta' lokazzjoni, u mbaghad beda jippossjediha "animo domini", jista' jonponi bil-preskrizzjoni t-talbatal-konsorti l-ohra ghad-divizjoni ta' dik il-haga, jekk ikunu jirrikorru fih ir-rekwiziti kollha mehtiega mill-ligi ghall-preskrizzjoni akkwizittiva, minghajr ma jista jigi oppost ghal dik il-preskrizzjoni l-fatt li l-inkwilin ma jistghax jippreskrivi favur tieghu nnifsu u l-fatt li hadd ma jista'jbiddel ghalieh innifsu r-raguni li ghaliha jkun izomm il-haga.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni